Icon paladin.png
Sir Annoy-O
300px
类型 英雄
职业 圣骑士
来源 HERO_SKINS
稀有度 史诗
Health icon.png 30
卡牌ID:HERO_04c

吵吵爵士 (EN:Sir Annoy-O ) 在《炉石传说》是 Icon paladin.png  圣骑士备选英雄

简介

吵吵爵士是一名《炉石传说》的原创英雄,形象来自地精大战侏儒扩展包的吵吵机器人,似乎是由欢乐的发明家所造。它只会说你好,但感情饱满,因此异常聒噪。

解锁

购买2018年万圣节期间的女巫森林扩展包吵吵合集即可解锁。

英雄描述

我要发明一个金光闪闪的圣骑士!一个总爱向全世界问好的圣骑士!


语音

在不同的场合下,每一位英雄都有各自独特的的语音。吵吵爵士的语音见下表。

画廊

引用与注释

外部链接

可选英雄
默认
英雄
玛法里奥 64.png
雷克萨 64.png
吉安娜 64.png
乌瑟尔 64.png
安度因 64.png
瓦莉拉 64.png
萨尔 64.png
古尔丹 64.png
加尔鲁什 64.png
备选
英雄
露娜拉 64.png
奥蕾莉亚 64.png
麦迪文(英雄) 64.png
莉亚德琳 64.png
泰兰德 64.png
玛维·影歌 64.png
摩戈尔 64.png
奈姆希 64.png
麦格尼 64.png
Icon druid.png
Icon hunter.png
卡德加 64.png
阿尔萨斯 64.png
Icon priest.png
Icon rogue.png
Icon shaman.png
机械大王 64.png
Icon warrior.png
Icon druid.png
Icon hunter.png
Icon mage.png
吵吵爵士 64.png
Icon priest.png
Icon rogue.png
Icon shaman.png
Icon warlock.png
Icon warrior.png
0.0
0人评价
avatar